Program konferencji

SOBOTA 17.11.2018

Hotel NOVOTEL Wrocław City, ul. Wyścigowa 35; 53-011 Wrocław

8:15 - 9:15 Rejestracja Uczestników

9:15 Otwarcie Konferencji

9:30 - 11:00 Sesja ortopedyczna (część pierwsza):

  • Syndrom trzeszczkowy - istota choroby, profilaktyka pierwotna i wtórna, powiązania z warunkami chowu i sposobem użytkowania
  • Schorzenia i urazy ścięgien - istota choroby, profilaktyka pierwotna i wtórna, powiązania z warunkami chowu i sposobem użytkowania

11:00 - 11:30 przerwa kawowa

11:30 - 13:00 Sesja ortopedyczna (część druga):

  • Choroba szpatowa - istota choroby, profilaktyka pierwotna i wtórna, powiązania z warunkami chowu i sposobem użytkowania
  • Kissing Spines Syndrom - istota choroby, profilaktyka pierwotna i wtórna, powiązania z warunkami chowu i sposobem użytkowania

13:00 - 14:30 lunch

transfer autokarowy na teren WTWK PARTYNICE

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych PARTYNICE, ul. Zwycięska 2; 53-033 Wrocław

15:00 - 15:45 Lonżowanie jako trening uzupełniający koni sportowych i rekreacyjnych

15:45 - 16:30 Wpływ dosiadu jeźdźca na budowanie symetrii ciała i równowagi konia

16:30 - 17:00 przerwa kawowa

17:00 - 17:45 Praca na dwóch lonżach - co? jak? kiedy? dlaczego?

17:45 - 18:30 Zastosowanie pracy na dwóch lonżach w profilaktyce pierwotnej i wtórnej schorzeń ortopedycznych

 

NIEDZIELA 18.11.2018

Hotel NOVOTEL Wrocław City, ul. Wyścigowa 35; 53-011 Wrocław

8:45 - 10:15 Sesja internistyczna:

  • Choroba wrzodowa żołądka - istota choroby, profilaktyka pierwotna i wtórna, powiązania z warunkami chowu i sposobem użytkowania
  • Syndrom astmy u koni - istota choroby, profilaktyka pierwotna i wtórna, powiązania z warunkami chowu i sposobem użytkowania

10:15 - 10:30 przerwa kawowa

10:30 - 11:15 Sesja stomatologiczna

  • Istotność opieki stomatologicznej, jej główne zasady
  • Najczęstsze problemy stomatologiczne koni

11:15 - 12:00 Co może nam powiedzieć zachowanie się konia?

12:00 - 12:15 przerwa kawowa

12:15 - 13:00 Osteopatia koni jako element profilaktyki zdrowotnej

13:00 - 14:30 lunch

transfer autokarowy na teren WTWK PARTYNICE

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych PARTYNICE, ul. Zwycięska 2; 53-033 Wrocław

15:00 - 16:30 Poprawna interakcja z koniem i jej znaczenie dla dobrostanu koni w jeździectwie

16:30 - 17:00 przerwa kawowa

17:00 - 18:30 Diabeł tkwi w szczegółach, czyli jak dobierać siodło

18:30 zakończenie Konferencji

 

UWAGA!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji!


Patronat honorowy
Partnerzy
Organizatorzy